χρονολογιακό τύπο XKCD

Χρονολογιακό τύπο XKCD

The Difference. | · >|. Permanent link to this comic: Image URL (for hotlinking/embedding). Permanent link to this comic: Image URL (for hotlinking/embedding): Narrator: I hate.

ραντεβού με τα πιάτα

χρονολογιακό τύπο XKCD

Netscape Navigator 4.0 or below on a Pentium 3±1 emulated in Javascript on an Apple IIGS at a screen resolution of 1024x1.

οναγκαν εργένη ραντεβού

χρονολογιακό τύπο XKCD

να βγαίνω με έναν πολύ ανώριμο άντρα.

χρονολογιακό τύπο XKCD

χρονολόγηση με στυλό πελκάν

χρονολογιακό τύπο XKCD

ιστοσελίδα γνωριμιών μας

χρονολογιακό τύπο XKCD

χρονολογιακό, τύπο, XKCD

Comments are closed due to spam.